با توجه به رشته ها و گرایش های مختلف و نیاز به دانش و تخصص ترجمه مقاله ISI این امکان در ISI Journal ایجاد شده است تا متون شما توسط مترجمین حرفه ای و متخصص که سابقه نگارش مقاله ISI در زمینه تحقیقی شما را دارند، از فارسی به انگلیسی انجام پذیرد. اصطلاحات و ساختار تخصصی در گرایش های مختلف دارای بار ادبی و ساختاری بسیار متفاوتی هستند و این احتمال وجود دارد که مترجمین عمومی از درک آن ناتوان باشند. در نتیجه، ترجمه مقاله، مخصوصا ترجمه مقاله ISI حتما می بایستی توسط مترجمی انجام بپذیرد که در آن رشته، گرایش یا حوزه تخصصی، دانش آموخته گردیده باشند و یا از تجربه و اطلاعات مطلوبی و مناسبی در این امر برخوردار باشد.
حتما باید در نظر داشته باشید که ترجمه مقاله ISI و مقالات علمی علاوه بر ترجمه صحیح کلمات تخصصی، مفاهیم علمی درون مقاله به درستی انتقال یابند و این کار تنها از مترجمی برمی آید که سابقه و درک درستی از آن زمینه علمی و تحقیقی داشته باشد.

ترجمه مقاله

چرا ترجمه تخصصی مقاله ISI را به ما می سپارید؟

باید توجه داشته باشید که اگر مقاله شما تمامی شرایط لازم جهت چاپ را داشته باشد اما در زمان ترجمه به زبان انگلیسی استانداردهای اصلی در آن رعایت نگردد، پذیرش و چاپ مقاله شما امکان پذیر نمی باشد. از این رو کارشناسان ISI Journal در بخش ترجمه با آگاهی نسبت به اصول ترجمه و تسلط به تبدیل مفهوم اساسی مقاله شما به زبان انگلیسی این امکان را برای پژوهشگران عزیز فراهم نموده اند.