استخراج مقاله از پایان نامه و تز دکتری یکی از اصلی ترین تجربه پژوهشی هر دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شمار می رود. چرا که با صرف وقت و دقت نظر بسیار به دنبال حل مسئله پژوهشی خود بوده و در نهایت طی یک جلسه ای از انجام آن در محضر اساتید داور و راهنما یا مشاور دفاع می کنیم. طی این فرآیند اگر به شکل مناسبی صورت گرفته باشد حتماً انگیزه انتشار یافته های پایان نامه را در قالب یک مقاله (علمی پژوهشی، ISC، ISI و یا SCOPUS و PUBMED) زنده خواهد کرد. چرا که مطلع کردن جامعه پژوهشی از یافته های یک پایان نامه و تز دکتری در سطح ملی و بین المللی تنها از طریق انتشار مقاله استخراج شده از پایان نامه امکان پذیر خواهد بود. علاوه براین چاپ مقاله برگرفته از پایان نامه امکان استفاده دیگران از نتایج پژوهشی و افزودن به غنای جامعه علمی هرچند به میزان اندک را تحقق خواهد داد. در نهایت این کار رزومه شما را برای ورود به دوره های تحصیلی بعدی یا ورود به شغل مورد نظر را تقویت خواهد کرد.

در این راستا قریب به 9 سال هست که مجموعه ISIJournal خدمات تخصصی مربوط به استخراج مقاله از پایان نامه و تز دکتری را ارائه می دهد. در شرکت  ما فرآیند استخراج مقاله از پایان نامه توسط فارق التحصیلین و پژوهشگران خبره آن حوزه انجام می گردد.

استخراج مقاله ISI

چرا استخراج مقاله ISI را به ما می سپارید؟

کارشناسان ISIJournal با توجه به دانش و تجربه در این زمینه، شرایط لازم جهت استخراج مقاله ISI را نسبت به پایان نامه شما و موضوع آن در نظر می گیرند و بر اساس آخرین استانداردهای لازم فرآیند بهینه سازی جهت اخذ پذیرش و چاپ در ژورنال را در کوتاهترین زمان فراهم می سازند. شما با ما می توانید درهر رشته و موضوع مقاله ISI را از پایان نامه خود استخراج نمایید.