نوشتن مقاله ISI کار پیچیده، زمان‌بر و طاقت‌فرسایی است. ممکن است شما سه سال زمان بگذارید و مقاله خود را کامل کنید، یک سال اضافه‌تر نیز صرف ویرایش و بازنگری مقاله خود کنید. پس از این زمان زیاد، ممکن است ترجمه مقاله شما هنوز به استاندارد مورد نیاز نرسیده باشد.

مقاله‌های علمی و پژوهشی در همه زمینه‌ها و با توجه به رشته‌ها و گرایش‌های مختلف نوشته می‌شود. برای ترجمه آن به زبان انگلیسی نیز به دانش و تخصص در زمینه آن رشته و گرایش خاص نیاز است. علاوه بر آن برای قبول مقاله توسط مجلات ISI نیاز به دانش نوشتاری دارید، زیرا سبک نوشتن مقاله بسیار مهم است.

سبک نوشتن مقالات ISI چیزی است که در طی سال‌های زیادی کسب تجربه و مهارت به دست می‌آید. نیازی به گفتن نیست که املا و دستور زبان مقاله نیز باید بدون نقص و هیچ مشکلی باشد. همچنین باید دقت داشته باشید تا سبک نوشتار مقاله مبتنی بر اصول باشد و از عنوان و زیرعنوان‌های مجله پیروی کند.

در سایت ISI Journal این امکان ایجاد شده تا متون شما توسط مترجم متخصص و حرفه‌ای که سابقه نگارش مقاله ISI در زمینه پژوهش و تحقیق شما را دارند ترجمه شود. ترجمه اصطلاحات بر اساس ساختار تخصصی در گرایش‌های مختلف، کار پیچیده‌ای است و ساختار بسیار متفاوتی دارد. این امر تنها باید توسط یک مترجم متخثث که در زمینه تحقیق شما سابقه پژوهش دارد انجام شود.

ترجمه مقالات تخصصی توسط مترجمین عادی امکان‌پذیر نیست. زیرا مترجمین عادی درک درستی از ساختار نوشتن مقالات ISI ندارند. در نتیجه ترجمه مقاله مخصوصا ترجمه مقاله ISI باید توسط مترجمی انجام گیرد که در آن رشته، گرایش یا حوزه تحقیقاتی دانش آموخته باشند و یا از تجربه و اطلاعات مطلوب و مناسب در این مورد برخوردار باشند.

از مواردی که باید هنگام ترجمه مقاله ISI به آن دقت داشته باشید؛

  • در هر مقاله ISI سبک نوشتار باید به دور از ابهام و کلی گویی باشد.
  • ترجمه مقاله باید از ساختار صحیح و نگارش درست برخوردار باشد.
  • در ترجمه مقاله ISI به هیچ عنوان نباید از عبارات مخفف استفاده کرد.
  • هنگام ترجمه مقاله ISI به افعالی که در مقاله نوشته می‌شود باید بسیار دقت کرد، مهم است که در تمام مقاله از افعال حال یا گذشته استفاده می‌کنید.
  • در نگارش مقاله استفاده از اول شخص قابل قبول‌تر است، در این حالت متن مقاله کوتاه‌تر و جذاب‌تر خواهد شد.

در نظر داشته باشید که ترجمه مقاله ISI و مقالات علمی علاوه بر ترجمه صحیح کلمات تخصصی، مفاهیم علمی هر مقاله، اصطلاحات و نکات مهم نیاز دارد تا مطالب علمی مورد پژوهش به درستی و با نگارش صحیح انجام شود. انجام این مورد تنها از مترجمی ساخته است که درک درستی از زمینه علمی و تحقیقی مقاله داشته باشد.

همچنین مترجم باید به سبک نوشتاری مقالات ISI وارد باشد و ترجمه متون علمی را منطبق بر اصول مقالات ISI انجام دهد.

ترجمه مقاله

چرا ترجمه تخصصی مقاله ISI را به ISI Journal می‌سپارید؟

اگر مقاله علمی شما بر اساس اصول مقاله‌های ISI نوشته شود، از سبک نوشتاری خوبی برخوردار باشد و در نوشتن آن از منابع معتبر استفاده شده باشد؛ اگر به درستی و با اصول نگارش زبان انگلیسی ترجمه نشود، قابل چاپ در هیچ یک از مجلات معتبر علمی و پژوهشی نخواهد بود.

کارشناسان ترجمه در ISI Journal با رعایت نکات نگارشی زبان انگلیسی مقاله شما را ترجمه خواهند کرد. ترجمه مقاله شما به زبان انگلیسی توسط کارشناسی صورت می‌گیرد که سابقه تحقیق و پژوهش بر روی مطالب مرتبط با مقاله ISI شما را دارد. به این صورت در تبادل مفاهیم اصلی مقاله شما به زبان انگلیسی مشکلی پیش نخواهد آمد. تسلط کارشناسان ISI Journal بر روی مفاهیم و اصول مقالات ISI موجب بهبود متن علمی شما در زبان انگلیسی خواهد شد.